(Item no.: ISSN: 18739350)
Over de IJssel. Archeologisch onderzoek naar Laatmiddeleeuwse brugresten en een 19de-eeuwse scheepstimmerwerf bij Deventer.
Mousch van, R.G., F.R.P.M. Miedema.
Stijve kaft. 189 pp. Met 6 uitvouwbare kaarten. Zeer rijk geïllustreerd. BAAC Rapport
A - 11.0089. BAAC 2013.


 
Price details:
Price per unit:
€ 24,95

Stock