(Artikelnr: 9789491431340)

Paleo-Aktueel 24

Daan Raemaekers, e.a. (red.)

Softcover. 118 pp. Geïllustreerd. Rijksuniversiteit Groningen / Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). 2013.

VOORWOORD VII
G. KORTEKAAS & D. STAPERT
Over het ontstaan van het academieportret van Tjalling Waterbolk 1

J. BAZELMANS
Bij het universiteitsportret van Tjalling Waterbolk 3
 
H.T. WATERBOLK
Toespraak H.T. Waterbolk bij onthulling academieportret 31 oktober 2012 9

D. STAPERT, M. NIEKUS, D. SCHLÜTER & L. JOHANSEN
De Neanderthaler-site bij Mander (Ov.) krijgt contouren 13

D. STAPERT, L. JOHANSEN, M. NIEKUS, M. DIERTENS & E. KNOL
Een bijzonder middenpaleolithisch werktuig van Ameland (Fr.) 23

H. BOON
Prospectief beekdalonderzoek in de bovenloop van de Hunze 33
D.C.M. RAEMAEKERS & S. JANSEN
Een papieren opgraving van hunebed D12 Eexteres. Van ganggraf naar dolmen 43

W. DE NEEF
Het Paard van Cerchiara 51

S. ARNOLDUSSEN
Zoektocht in het zuiden: Celtic fields op ongestuwde afzettingen in Zuid-Nederland 59

E. VAN 'T LINDENHOUT
Satricum: oud en nieuw onderzoek 67

E. HOPMAN
IJzertijd handmolens in de noordelijke provincies: een ritueel gebruik? 77

M.L.J. BERGMANS
Een paardenbitdeel in het Huis met de Tobbe (Nieuw Halos, Griekenland) 83

Y.T. VAN POPTA
Flevoland ondersteboven. Een interdisciplinair onderzoek naar de bodemprofielen van scheepswrakken in de provincie Flevoland 91

A.F.L. VAN HOLK
Een ‘nieuwe' kogge in de Noordoostpolder 99

M.M.A. HONDELINK
Speuren naar sporen: bewerkingssporenonderzoek aan natgeconserveerde subfossiele resten van consumptieplanten 109
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50
Aantal: Bestellen

Voorraad