(Artikelnr: 9789057308680)

De Handkar - Het vervoermiddel van de kleine man, een verkenning in woord en beeld

Fleurke, Els, B. Verdonk

Hardcover. 192 pp. Rijk geïllustreerd. Walburg Pers - Museum de Wemme. 2013.

Nog niet zo heel lang geleden, vanaf ongeveer 1850 tot kort na de Tweede Wereldoorlog, waren het geratel van karren en de roep van de venters en ambachtslieden medebepalend voor de sfeer en het straatbeeld in onze dorpen en steden. Na de oorlog leefde het gebruik van de handkar nog even op om daarna plaats te maken voor bakfiets en bestelwagen. Zo op het oog leken veel karren op elkaar, maar niets is minder waar.

In deze uitgave wordt, naast de rijke historie van de handkar, ook de veelzijdige techniek beschreven die de wagenmakers aanwendden om de karren zo goed mogelijk af te stemmen op de eisen van de gebruiker.
 
In 1983 kwamen de handkarren van de Nationale Handkarren Stichting uit Amsterdam door omstandigheden terecht in Zuidwolde (Dr.), waar ze in 1988, precies 25 jaar geleden, ondergebracht werden in het pas opgerichte museum dat de naam De Wemme kreeg. In de afgelopen 25 jaar heeft dit museum zich intensief ingezet om de restauratie, documentatie alsmede geschikte huisvesting van de aan zijn zorg toevertrouwde karren te realiseren.

Als eerbetoon aan dit ‘vervoermiddel van de kleine man’ en ter ere van het 
25-jarig jubileum van museum De Wemme is deze rijk geïllustreerde studie geschreven.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95
Aantal: Bestellen

Voorraad