Paleizen voor prinsen

Schmidt, F

 Harde kaft 256 pp. Zeer rijk geIllustreerd. W-Books  2006.

In 1759 bezocht de Zweedse natuurwetenschapper Bengt Ferrner de Republiek der Verenigde Provinciën. Hij was gefascineerd door de pracht en rijkdom van de huizen en buitenplaatsen van particulieren. Het leek alsof de burgers beschikten over de paleizen die de machthebbers in Den Haag misten.
Dit boek beschrijft het Nederlandse architectuurklimaat in de eerste helft van de achttiende eeuw. Ambachtslieden domineerden de bouwwereld, opdrachtgevers manifesteerden zich in de ruimte die ontstond door het ontbreken van een hofcultuur. Regeringsgebouwen en stadhouderlijke verblijven maakten weinig indruk, de woonhuizen van de regenten daarentegen waren modern en imposant.
Aan drie specifieke, unieke gebouwen wordt in dit boek een apart hoofdstuk gewijd. Op de eerste plaats Teylers in Haarlem, het oudste museum van ons land. Verder is er een hoofdstuk over het nieuwe werkhuis aan de huidige Roetersstraat in Amsterdam, het grootste stadsgebouw dat in de achttiende eeuw in Amsterdam werd gebouwd. Tot slot is er aandacht voor het monumentale 'Gebouw der Maatschappye Felix Meritis', aan de Amsterdamse Keizersgracht.
Paleizen voor prinsen en burgers is een boeiende uitgave waarin de rijkdom van de achttiende-eeuwse architectuur op een held

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen

Voorraad