Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Oostvan, J van, A. Kleijweg.

Paperback. 143 pp. Rijk geïllustreerd in kleur. Leiden: Werkgroep Kleipijpen, Pijpelogische Kring Nederland (PKN). 2009.


Dit boek is met name van belang voor West-Nederlandse vindplaatsen waar Schoonhovense tabakspijpen met enige regelmaat worden teruggevonden. Het is daarom een onmisbaar naslagwerk voor archeologische diensten, tabakspijpenonderzoekers, tabakspijpenverzamelaars of zo maar iemand die een tabakspijp opraapt en geïnteresseerd is wie deze pijp heeft geproduceerd.

Het boek is opgebouwd uit een tweetal delen. Het eerste deel betreft een overzicht van de bekende historische gegevens van de Schoonhovense pijpennijverheid. Daarin komt onder andere de geschiedenis van deze nijverheid aan de orde en worden meer dan 75 Schoonhovense pijpenmakers waarvan de naam achterhaald kon worden, beschreven. Tevens worden de versieringsmotieven zoals deze door de Schoonhovense pijpenmakers werden toegepast, behandelt.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 34,50

Voorraad