In Gorcum gebakken: aardewerk, kleipijpen, wandtegels.

Brinkerink, H. 

Softcover. 127 pp. Gorcums Museum. 2004.

Uit archeologische vondsten blijkt dat Gorcum een rijke historie heeft op het gebied van de vervaardiging van keramische producten zoals gebruiksaardewerk, kleipijpen en wandtegels. Decennia geleden werden al de eerste vondsten geïnventariseerd. Er bestond een grote behoefte om het materiaal, dat deels is gerestaureerd, in een tentoonstelling en een publicatie aan het publiek te presenteren. Daar is nu aan voldaan.

Vijfentwintig jaar bodem- en archiefonderzoek hebben een helder beeld opgeleverd van de 'bakkers' van loodglazuuraardewerk, pijpen en pijpaarden beeldjes en tegels in Gorcum van de late Middeleeuwen tot omstreeks 1825. Na een voorwoord en een inleiding volgen hoofdstukken waarin de vier soorten bakkerijen en hun producten worden beschreven. Onderhoudend en met veel gevoel voor detail geschreven en overvloedig geillustreerd (kleur en zwart-wit) geeft het een uitstekend beeld van de keramische bedrijvigheid in een provinciestadje in Holland in de 17de en de 18de eeuw. Interessant voor verzamelaars van aardewerk, tegels en pijpenkoppen, voor (amateur)archeologen en bewoners van het land van Linge en Merwede.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad