Archeologische monumentenzorg in het AHR-project. Deel 2. Verkennend archeologisch onderzoek in de Harnasch polder. 

Flamman, J.P., E.J. Bult (ed).

Paperback, 144 pp. Haagse Oudheidkundige Publicaties 7 .Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie. 2003.

Een karterend booronderzoek is uitgevoerd op de Noordhoorn-strandwal waaruit o.a. bleek dat deze in het midden-neolithicum al door mensen werd bewoond. In de Harnaschpolder werd een aantal proefsleuven aangelegd waaruit bleek dat de verwachte Romeinse nederzetting een uitgebreid verkavelingspatroon kende.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,50

Voorraad