Archeologische monumentenzorg in het AHR-project. Deel 2. Verkennend archeologisch onderzoek in de Harnasch polder Haagse Oudheidkundige Publicaties 7
V.L.C. Kersing (ed)
Paperback, 144 pp. 2003.
Een karterend booronderzoek is uitgevoerd op de Noordhoorn-strandwal waaruit o.a. bleek dat deze in het midden-neolithicum al door mensen werd bewoond. In de Harnaschpolder werd een aantal proefsleuven aangelegd waaruit bleek dat de verwachte Romeinse nederzetting een uitgebreid verkavelingspatroon kende.
 
Price details:
Price per unit:
€ 12,50

Stock