Archeologische monumentenzorg in het AHR-project. Deel 1. Het voorbereidende werk. HOP 6

V.L.C. Kersing (ed).

Paperback, 96 pp. Haagse Oudheidkundige Publicaties 6. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie 2002.

Archeologisch onderzoekskader van het AHR-project en Standaard Archeologische Inventarisatie van de Harnaschpolder.
Naast per periode een overzicht van de verwachtingswaarden wordt er een catalogus van vindplaatsen aangeboden, voorzien van kaartmateriaal.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50 € 2,00
Aantal: Bestellen

Voorraad