Archeologische monumentenzorg in het AHR-project. Deel 1. Het voorbereidende werk. Haagse Oudheidkundige Publicaties 6
V.L.C. Kersing (ed).
Paperback, 96 pp. 2002.
Archeologisch onderzoekskader van het AHR-project en Standaard Archeologische Inventarisatie van de Harnaschpolder.
Naast per periode een overzicht van de verwachtingswaarden wordt er een catalogus van vindplaatsen aangeboden, voorzien van kaartmateriaal.
Price details:
Price per unit:
€ 7,50 € 2,00
Quantity: Order

Stock