De voor-historische boerderijbouw in Drenthe.
Reconstructiemodellen van 1300 vóó tot 1300 na Chr.

C. Huijts

Paperback, 220 pp. Rijk geïllustreerd in z/w. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek 1992.

Dit boek bevat een elftal reconstructie-tekeningen, die een driedimensionale indruk geven van de constructie en de vorm, die de boerderijen in Drenthe kunnen hebben gehad in de periode van de Midden-Bronstijd tot en met de Late middeleeuwen. Daarnaast veel plattegronden De reconstructies zijn ontworpen op basis van die plattegronden die door archeologen zijn aangetroffen bij opgravingen in de zandgronden van het Drents Plateau.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50 € 12,00
Aantal: Bestellen