Twee eeuwen Tafelzilver. De Amsterdamse Zilversmeden Helweg 1753-1965.

Benthem van, B.J.

Softcover 288 pp. Rijk geïllustreerd in z/w. Waanders Uitgeverij Tweede herziene druk 1996.

Binnen de Nederlandse produktie van zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen vormt het tafelzilver een belangrijk onderdeel. De belangrijkste Nederlandse producent van handgesmeed bestek in de 18de en de 19de eeuw was de firma Helweg te Amsterdam (vanaf 1753) die, ook na de opkomst van de grotere zilverfabrieken die geheel of gedeeltelijk machinaal produceerden, op de traditionele manier door bleven werken (tot 1965).
Dit fraai geìˆllustreerde (zwart-wit) en nauwkeurig geschreven boek beschrijft de geschiedenis van deze firma aan de hand van vijf generaties Helweg-zilversmeden.
Voor geìˆnteresseerden in zilver, in 18de- en 19de-eeuwse bedrijfsgeschiedenis en in oude ambachten een interessant, zeer toegankelijk/overzichtelijk en mooi boek dat het fenomeen familiegeschiedenis verre overstijgt.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 60,00 € 25,00
Aantal: Bestellen

Voorraad