Huizen in Nederland. Deel 4. Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies.

R. Meischke, P.T.E.E. Rosenberg & P.T.E.E Rosenberg.

Stijve kaft met flappen. 464 pp. Zeer rijk geïllustreerd in z/w. Waanders Uitgeverij ism Vereniging Hendrick de Keyser. Eerste druk  2000.

Dit is het laatste deel uit een reeks van vier boeken, waarin Vereniging Hendrick de Keyser een overzicht geeft van haar rijke bezit aan woonhuizen.
In de oostelijke provincies liggen zowel de oudste als de jongste huizen. Net als de voorgaande delen, wordt de beschrijving van de huizen voorafgegaan door een uitgebreide inleiding waarin een boeiend beeld wordt gegeven van de grote contrasten tussen de middeleeuwse steden in het midden en oosten van het land, waar bouwen in baksteen al vroeg gebruikelijk was, en ´s-Hertogenbosch en Maastricht waar bouwwerken nog geheel van hout waren.

Het beschreven terrein loopt daardoor van een stenen woontoren uit circa 1300 in Noordoost-Groningen tot aan het eigen woonhuis van architect Sybold van Ravesteyn in Utrecht uit 1932. Iedere beschrijving is royaal geïllustreerd door middel van schaaltekeningen en foto´s. Door de diverse samenstelling van het bezit komen alle bouwstijlen en veel voorbeelden van historische constructies aan bod.

Laatste deel van de vierdelige, in 1993 begonnen reeks waarin de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis wordt beschreven aan de hand van de ongeveer driehonderd panden die de Vereniging Hendrick de Keyser bezit.
Aan het slot van de uitgebreide chronologische schets - vanaf de middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw - wordt kort terug gekeken op de hele reeks. Stijlontwikkelingen en typologieen (b)lijken voor het woonhuis van minder belang dan praktische zaken als beschikbaarheid van het materiaal, gebruikte bouwtechnieken en draagkracht van de opdrachtgever.

De 63 individuele huizen (en raadhuizen) zijn weer apart gedocumenteerd in het catalogusgedeelte. Verhoudingsgewijs is in dit deel meer aandacht voor de middeleeuwen, de behandelde panden omvatten globaal de periode 1300-1930.
De informatie wordt uitgebreid ontsloten via noten, literatuur en registers
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 50,00
Aantal: Bestellen

Voorraad

Relevante producten