Huizen in Nederland. Deel 2. Amsterdam.

Meischke, R., H.J. Zantkuijl, W. Raue, P.T.E.E. Rosenberg.

Stijve kaft met flappen. 376 pp. Rijk geïllustreerd in z/w. Waanders Uitgeverij ism Vereniging Hendrick de Keyser. Eerste druk 1995.

Huizen in Nederland, Amsterdam is het tweede deel uit een reeks van vier over de rijke geschiedenis van het Nederlandse woonhuis.
De collectie van 75 huizen van de Vereniging in Amsterdam is door de hele stad verspreid en bestaat uit zowel grote huizen aan de hoofdgrachten als kleine middenstandswoningen. De overvloed aan foto's laat prachtige details en constructies zien. Op schaal getekende plattegronden en doorsneden maken de materie inzichtelijk.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan Amsterdamse architecten en kunstenaars zoals Hendrick de Keyser en Jan van Logteren.
Deel III gaat over de huizen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, deel IV behandelt Oost-Nederland en Utrecht.

Tweede, geheel aan Amsterdam gewijde, aflevering van de serie beschrijvingen van het huizenbezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Het eerste, goed leesbare, deel van het boek schetst de plaatselijke architectuurhistorische ontwikkeling tot het begin van de 19e eeuw met een uitgebreid notenapparaat en rijk zwart-wit geïllustreerd.
Ruim twee-derde van het boek gaat op aan de ruim vijftig objectbeschrijvingen van de 82 Amsterdamse panden. Elk blokje begint met een schets van de stedebouwkundige situatie en geschiedenis aan de hand van schriftelijke bronnen. Daarop volgt een beschrijving en reconstructie van de oudste toestand en de belangrijkste fasen uit de bouwgeschiedenis. Uitgebreid geïllustreerd: behalve foto's van ex- en interieur, veel detail- en reconstructietekeningen (plattegronden, dwarsdoorsneden).
Toegankelijk via registers op zaken, personen en plaats.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 50,00

Voorraad

Relevante producten