Huizen in Nederland. Zeeland en Zuid-Holland.

Meischke, R., H.J. Zantkuijl, P.T.E.E. Rosenberg.

Stijve kaft met flappen. 448 pp. Zeer rijk geïllustreerd in z/w. Waanders Uitgeverij ism Vereiniging Hendrck de Keyser. Eerste druk 1997.

Huizen in Nederland, Zeeland en Zuid-Holland is het derde deel uit een reeks van vier boeken over de rijke geschiedenis van het Nederlandse woonhuis, beschreven aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. In het boek Zeeland en Zuid-Holland beschrijft prof. Meischke in tien hoofdstukken de ontwikkeling van woonhuisplattegronden en architectuurstijlen in het desbetreffende gebied.
Daarna volgen, nauwgezet en rijk geïllustreerd beschrijvingen van de huizen die in het bezit zijn van de Vereniging Hendrick de Keyser, zoals het voorname, 17de-eeuwse huis 'De Onbeschaamde' in Dordrecht en twee grote 18de-eeuwse patriciershuizen in Middelburg. In Middelburg wordt ook aandacht besteed aan de drie belangrijke huizen van de Vereniging die daar tijdens WOII verloren gingen.

De Vereniging Hendrick de Keyser 'ontsluit haar bezit op wetenschappelijke wijze' in een vierdelige reeks. Dit derde deel is vergelijkbaar met zijn voorgangers over Friesland en Noord-Holland (93-31-076-5) en Amsterdam (95-24-093-4). Eenderde van het boek schetst de ontwikkeling van het woonhuis chronologisch vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de negentiende eeuw.
Daarbij ligt het accent op verkaveling, ruimtelijke ontwikkeling, constructie, bouwmaterialen, bouwtradities en stijlontwikkeling. De rest van het boek beschrijft de 56 objecten: 18 in Zeeland, 38 in Zuid-Holland en vrijwel uitsluitend woonhuizen. De aandacht gaat steeds uit naar de stedenbouwkundige situering, de geschiedenis van het pand volgens schriftelijke bronnen en een reconstructie van 'oorspronkelijke toestand' en belangrijkste bouwfasen. De uitgave is weer uitgebreid geïllustreerd met zwartwitfoto's - waaronder veel details -, opmetings- en reconstructietekeningen (op gelijke schaal, dus goed te vergelijken). Noten, literatuur en registers ontbreken niet. Door de rijkdom aan informatie in woord en beeld hoort ook dit boek thuis in iedere bibliotheek met een zwak voor Nederlandse bouwkunst.
De Vereniging Hendrick de Keyser 'ontsluit haar bezit op wetenschappelijke wijze' in een vierdelige reeks. Dit derde deel is vergelijkbaar met zijn voorgangers over Friesland en Noord-Holland (93-31-076-5) en Amsterdam (95-24-093-4).
Eenderde van het boek schetst de ontwikkeling van het woonhuis chronologisch vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de negentiende eeuw. Daarbij ligt het accent op verkaveling, ruimtelijke ontwikkeling, constructie, bouwmaterialen, bouwtradities en stijlontwikkeling. De rest van het boek beschrijft de 56 objecten: 18 in Zeeland, 38 in Zuid-Holland en vrijwel uitsluitend woonhuizen. De aandacht gaat steeds uit naar de stedenbouwkundige situering, de geschiedenis van het pand volgens schriftelijke bronnen en een reconstructie van 'oorspronkelijke toestand' en belangrijkste bouwfasen. De uitgave is weer uitgebreid geïllustreerd met zwartwitfoto's - waaronder veel details -, opmetings- en reconstructietekeningen (op gelijke schaal, dus goed te vergelijken).
Noten, literatuur en registers ontbreken niet. Door de rijkdom aan informatie in woord en beeld hoort ook dit boek thuis in iedere bibliotheek met een zwak voor Nederlandse bouwkunst.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 50,00

Voorraad

Relevante producten