(Artikelnr: 9789076046518)

Bundel Maritieme vindplaatsen 1

Akker van den, J. M. Manders, A. Zandstra. (eds).

Paperback, 112 pp. Rijk geïllustreerd. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 2007.

In deze bundel zijn maar liefst 63 vindplaatsen beschreven. Zij geven een gezamelijk beeld van ons rijke maritieme verleden.
Ons land kent een enorme rijkdom aan overblijfselen van onze maritieme historie, zo blijkt uit de 50 à 70 meldingen  aan vondsten die jaarlijks bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)  binnenkomen. Deze meldingen komen van Rijkswaterstaat,  vissers, vaarwegbeheerders, maar vooral ook van sportduikers. 
Gezien de tijd en de daaraan verbonden hoge kosten die een enkel onderzoek van een vindplaats met zich meebrengt, is slechts een klein deel van al die meldingen onderzocht. 
In 2006 is vanuit de RACM het plan opgepakt om in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) een aantal vindplaatsen te beschrijven 
en te publiceren.
In de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 zijn een aantal uitgewerkt en beschreven. De publicatie biedt tevens de gelegenheid bekendheid te geven aan de melders, de vinders 
(vaak sportduikers), de activiteiten van de leden van de LWAOW en andere amateur maritiem-archeologen. 
In de Bundel Maritieme Vindplaatsen 1 zijn 63 vindplaatsen beschreven. Zij geven gezamenlijk een goed beeld van ons rijke maritieme verleden en van de resultaten van de 
 onderzoeken. 
 
 I
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00

Voorraad