Zilver in Groningen

Knol, E.

Hardcover. 230 pp. Zeer rijk geïllustreerd in kleur. Groninger Museum. 2011.

Groningen was vanaf de Middeleeuwen een centrum voor zilversmeden. Van hun werk uit de laatste eeuwen bleven prachtige voorwerpen bewaard. Gronings zilver heeft, zoals dit boek laat zien, terecht een goede naam. Dit boek laat prachtige zilveren gebruiksvoorwerpen zien, die in Groningen in de late 16de tot in de 20ste eeuw zijn gemaakt. Bijna elk stuk zilver geeft aanleiding tot een boeiend verhaal over de maker, over het gebruik en over de levensloop. 

Groningen was gedurende vele eeuwen een belangrijke zilverstad. De bekwame zilversmeden hadden een goed afzetgebied met de rijke stad, het welvarende Groningerland en in Noord-Drenthe. Het boek laat prachtige stukken zilver zien die in Groningen in de late 16de tot in de 20ste eeuw gemaakt zijn. Ouder zilver is nagenoeg niet overgeleverd. In het boek 'Zilver in Groningen' zijn brandewijnkommen, kloeke bekers, avondmaalzilver, bokalen en kraantjeskannen, kandelaren en theepotten te zien. Er is zelfs een zilveren Martinitoren. Het Groninger zilver was apart, prachtig en bleef goed bewaard, soms met bijzonder graveerwerk. Het zijn vaak opmerkelijke stukken zoals het zilver voor Groninger katholieke schuilkerken uit Antwerpen, een bierkroes van het Aduarderzijlvest gemaakt in Hamburg of het bestek voor het stadsbestuur van Groningen uit Den Haag.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95

Voorraad