Elske Gerritsen

Harde kaft, 288 pp

Architectuurtekeningen speelden ten tijde van de Gouden Eeuw een belangrijke rol in de ontwerp- en bouwpraktijk. De tekening was het centrale communicatiemiddel tussen de opdrachtgever, de architect en de uitvoerders. Opdrachtgevers wilden meer betrokken worden bij het bouwproces, en daarnaast werd het bouwbedrijf steeds verder gespecialiseerd, waardoor de uitvoering in veel kleine stukjes uiteen viel. De bindende factor was de tekening die door iedereen gelezen en begrepen kon worden. In de zeventiende eeuw werd de basis gelegd voor de hedendaagse bouwtekeningen. Niet eerder werd de zeventiende-eeuwse architectuurtekening centraal gesteld in een architectuurhistorisch onderzoek. Het onderzoek van Elske Gerritsen geeft niet alleen inzicht in het toenmalige gebruik, uiterlijk en vervaardiging van de tekening, maar heeft tevens talrijke, vooralsnog onbekende, tekeningen ontsloten. Deze publicatie is bedoeld voor architectuurhistorici, architecten en geïnteresseerden in zeventiende-eeuwse architectuur en tekeningen.
Price details:
Price per stuk:
€ 15,00

Stock