Omleiding N273- Haelen. Jagers, Verzamelaars en Boeren uit de Prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem Leudal, provincie Limburg).

Schreurs, J. (red).

Harde kaft. 208 pp. Geïllustreerd. With summary in English. Mit Zusammenfassung in Deutsch. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 217. RCE 2013.

Op het onderzochte terrein zijn enkele Laat Paleolitische en Mesolithische werktuigen aangetroffen (Tjongerspitsen en microlieten) en daarnaast typisch Neolitische werktuigen (transversale pijlpunten, pijlpunten met schachtdoorn en weerhaken, fragmenten van gepolijste bijlen, maal- en slijpstenen, schrabbers  enz).
Er zijn aardewerkscherven gevonden uit het Midden Neolithicum A (Michelsbercultuur) en vuurstenen artefacten van de Steingroep.
In het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd heeft hier vermoedelijk langdurige bewoning plaatsgevonden.
Ook in latere perioden was het gebied nog in gebruik.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95
Aantal: Bestellen

Voorraad