Een kleine geschiedenis van Nederland

Beliën, H., M. van Hoogstraten.

Paperback. 132 pp. Uitgeverij Prometheus. 2013.

In dit boek presenteren de historici Herman Beliën en Monique van Hoogstraten in ruim honderd bladzijden de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis. Daarin maken ze duidelijke keuzen – ze durven ook dingen weg te laten. Centraal staat de wording en de ontwikkeling van de Nederlandse staat en natie. De belangrijkste figuren en gebeurtenissen krijgen hun plaats in dit korte en heldere verhaal van het Nederlandse volk.
Price details:
Price per unit:
€ 9,95

Stock