Leven en sterven langs de Limes. Het fysisch-atro[pologisch onderzoek van vier grafveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania inferior in de Vroeg- en Midden Romeinse tijd.

Smits, L.

Paperback. 232 pp. Geïllustreerd in b/w. Universiteit Amsterdam 2006.

Liesbeth Smits deed onderzoek naar de menselijke (crematie)resten uit vier grafveldpopulaties in het noordelijke grensgebied van Germania inferior (een Romeinse provincie). Zij richtte zich op de demografische en culturele samenstelling van deze populaties en de veranderingen daarin gedurende de eerste twee eeuwen na Christus. Haar systematische onderzoek van crematieresten leverde gegevens op over de leeftijd, het geslacht en in sommige gevallen de gezondheid van de onderzochte populaties. In samenhang met archeologische gegevens zoals de graftypen, zijn verschillende componenten in de grafveldpopulaties te herleiden die samenhangen met de aanwezigheid van militairen en burgers uit verschillende delen van het Romeinse Rijk. Het grensgebied was daardoor multicultureel van aard. De kindersterfte was hoog en de meeste volwassenen stierven op een leeftijd tussen de twintig en de veertig jaar. Met toxicologisch onderzoek naar het loodgehalte van de botten van pasgeborenen in Valkenburg toonde Smits aan dat dit lood via de voeding van de moeder opgenomen moet zijn geweest. Het lood in de voeding, bijvoorbeeld in wijn, had op deze wijze een nadelige invloed op het ongeboren kind, en leidde tot afgebroken zwangerschappen en een hoge perinatale sterfte.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,95
Aantal: Bestellen

Voorraad