Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. NAR 070

J. Bazelmans e.a. (red)

Harde kaft, 363 pp. 2020

Tot op het bot onderzocht is een liber amicorum ter gelegenheid van de 67ste verjaardag en pensionering (in 2021) van archeozoöloog Roel Lauwerier. Het liber amicorum bestaat uit een rijk palletvan 24 artikelen op het gebied van de archeologie, archeozoölogie, en archeologische monumentenzorg, de zwaartepunten in ht onderzoek van Roel. De auteurs zijn vakgenoten en (oud-) collega's, die Roel met dit boek een eerbetoon brengen. Roel is een groot pleitbezorger van helderheid en eenduidigheid. In archeologische rapportages vindt hij een inzichtelijke presentatie van onderzoeksvragen, methoden en technieken van belang als een duidelijke scheiding tussen resultaten, discussie en conclusies. De auteurs van deze bundel hebben aan dat gedachtegoed recht willen doen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
ā‚¬Ā 44,95
Aantal: Bestellen

Voorraad