Gevangen in het zand. VEC rapport 4. Nederzettingssporen uit de Bronstijd tot en met de nieuwe tijd. Een archeologische opgraving te Beveren-Melsele.

XJF Alma, X.J.F. en H.M. van der Velde (red)

Paperback, 207 pp. Rijk geïllustreerd. Rapport 4 van het Vlaams Erfgoed Centrum 2014.

6,3 ha is vlakdekkend onderzocht. In de Midden en Late Bronstijd is er sprake van agrarisch gebruik, getuige een aantal spiekers. In de Vroege IJzertijd is er ook alleen maar sprake van kortstondige bewoning. Pas in de Romeinse tijd is er sprake van grootschalige ontginningen en bereikt de nederzetting met tien gebouwen zijn hoogtepunt in de tweede eeuw, maar lijkt in de derde eeuw al weer verlaten. Pas tegen het einde van de 12de of het begin van de 13de eeuw keren de bewoners terug. Maar ook dit is van korte duur en pas in het laatste kwart van de 18de eeuw is er sprake van een hoeve.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50

Voorraad