Het Middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht 
De ontwikkeling van Bisschoppelijke burchten, adelijke huizen en versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450 

Spiekhout, D. 

Harde kaft. 810 pp. Geïllustreerd. Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap 2020 

Om tot een reconstructie van het Overstichtse kastelenlandschap te komem is niet alleen een landschapsdefenitie maar ook nieuwe werkdefenitie van 'kasteel' nodig. Die houdt in dat alle sites die een functionele of symbolische vorm van verdedigingsarchitectuur hebben en deze combineren met een economische, administratieve/juridische, representatieve of militaire functie - steden en kloosteruithoven uitgezonderd - als kasteel beschouwd dienen te worden. 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 89,95

Voorraad