Van punt tot mijl.De vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland 

Berends, G.  

Paperback, 199 pp. Rijk geïllustreerd. Gerrit Berends 2017 

Van punt tot mijl is een breed overzicht van maten die in gebruik waren in de vele eeuwen voor de invoering van de meter in 1821. Een vrijwel volledige verzameling en vergelijking van de vroeger gebruikelijke lengtematen in Nederland. Rijk geïllustreerd en met meer dan 80 overzichtelijke tabellen. Een onmisbaar en uniek naslagwerk.

Naar één uniform maatstelsel.
Zo vertrouwd als we nu zijn met de centimeter, de meter en de kilometer was men dat vroeger met duimen, voeten, ellen, roeden en mijlen. Deze maten werden gehanteerd door de landmeting en in het bouwbedrijf. Maar daarnaast waren er ook nog aparte maatstelsels voor de dijkbouw, de turfwinning en de scheepsbouw. Maar de werkelijke lengte van deze eenheden was in elke stad of regio weer anders. een Amsterdamse voet had bijvoorbeeld een andere lengte dan een Deventer houtvoer. En de bossche roede verschilde beduidend van de Rijnlandsche roede. Van Punt tot Mijl laat de verwarring en misverstanden zien die dat veroorzaakte. En daarmee het belang va het moderne uniforme maatstelsel.

Overzcihtelijke tabellen
Uit talloze bronnen zijn de gegevens over maten bijeengebracht, geanalyseerd en overzichtelijk im meer dan tachtig tabellen gepresenteerd. De lengten van de maten zijn omgerekend in kilometers, meters, en millimeters, zodat onderlinge vergelijking mogelijk is. Van rujim 1200 plaatsen en gebieden worden de daar gebruikte maten vermeld. Ook later in onbruik geraakte maten komen aan de orde, zoals de Hollandse voet en de voorling.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50

Voorraad