(Artikelnr: A28092020-022)

Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire. Amsterdam Archaeological Studies 10

N. Roymans

Paperback, 292 pp
ISBN: 9789053567050

Onderwerp: Romeinse archeologie
Omschrijving: in goede staat

In dit tiende deel van de AAS-serie staat de etnische ontwikkeling en etnogenese van de Bataven centraal in de context van het vroeg-Romeinse Rijk. Uitgangspunt vormt de duidige visie op etnische identiteit als een cultureel bepaalde, subjectieve constructie die tot stand komt in de interactie met de etnische 'ander'.
Roymans maakt gebruik van historische en archeologische bronnen om het Bataafse imago en zelfbeeld te bestuderen tegen de achtergrond van de integratie van de Bataven in de Romeinse wereld. De Bataafse gemeenschap werd intensief geëxploiteerd door de Romeinse autoriteiten voor de recrutering van hulpsoldaten. Als het gevolg daarvan ontwikkelde zij zich tot een sterk gemilitariseerde gemeenschap.
De belangrijkste conclusie in deze studie is dat Rome een vergaande invloed uitoefende op de vorming van de Bataven als politieke entiteit en als een etnische groep. De combinatie van een uitgebreid theoretisch kader met een heldere presentatie van empirische informatie maken dit boek tot een onmisbaar werk voor iedereen die geïnteresseerd in etniciteit en etnogenese ten tijde van de Romeinse overheersing.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 49,20 € 40,00

Voorraad