(Artikelnr: A28092020-011)

Wonen in een grensgebied.Een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v.Chr. – 1300 na Chr.)

Velde van der H.M.

Harde kaft, full color, 308 pp. Nederlandse Archeologische Rapporten 40. RCE 2011
ISBN: 9789057991769

Onderwerp: archeologie
Omschrijving: in goede staat
 
Deze publicatie handelt over de langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap in het bijzonder van de microregio Centraal Salland. Centraal staat de vraag op welke wijze de onderzoeksresultaten van deze studie kunnen bijdragen aan een beter begrip voor de historische langetermijnprocessen.
Het belangrijkste bronnenmateriaal wordt gevormd door opgravingen, waarvan het merendeel in de afgelopen twee decennia is uitgevoerd. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van fysisch-geografische en historisch-geografische studies. De langetermijngeschiedenis vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen wordt in deze studie beschreven voor de dekzandgebieden die tegenwoordig bekend staan als Salland, Twente en de Achterhoek. Oost Nederland is in meerdere opzichten te karakteriseren als een grensgebied. Vanaf de Midden IJzertijd tot in de Vroege Middeleeuwen was het een grensgebied, ingeklemd tussen twee cultuurgroepen. Vervolgens kwam het aan de rand te liggen van het Romeinse Rijk en tijdens de Vroege Middeleeuwen lag het aan de rand van de Saksische invloedssfeer.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95 € 20,00

Voorraad