(Artikelnr: 9789068252774)

Opgespoord verleden. Archeologie in de Betuweroute.

Carmiggelt, A. (red).

Harde kaft met stofomslag. 208 pp. Rijk geïllustreerd. Uniepers 2001

In dit boek maken we kennis met jagersgroepen die ruim zevenduizend jaar geleden het rivierengebied bevolkten en in die tijd voor het eerst met landbouwers in aanraking kwamen.

Bij de aanleg van de Betuweroute is ervoor geijverd om interessante archeologische vindplaatsen niet verloren te laten gaan. Men is hierbij uitgegaan van de afspraken in het verdrag van Malta en heeft dit project als een proeftuin daarvoor gezien. Van de 33 'behoudenswaardige' vindplaatsen die de ROB vond zijn er 21 opgegraven en 12 in de grond bewaard, recht onder de spoorlijn. Dit boek begint met het samenwerkingsproces tussen de ROB, de NS en de aannemers. Vervolgens is er een hoofdstuk over de geologie van het gebied, waarna beschrijvingen volgen van de belangrijkste opgravingen, in chronologische volgorde, vanaf de middensteentijd (± 9000 v.Chr.) tot de Middeleeuwen. Daarbij is ook aandacht voor de opgravingstechnieken in dit lastige gebied. De tekst is goed en het boek is prachtig in kleur geillustreerd, vaak met prima kaartjes en reconstructietekeningen. Een bibliografie ontbreekt echter, evenals een register en een notenapparaat. 'Opgespoord verleden' is ook de titel van een reizende expositie over de archeologie langs de Betuwelijn van september 2001 tot februari 2002.

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50

Voorraad