Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis.

Jacobs, I.D. (eindredactie).

Harde kaft met stofomslag. 384 pp. Rijk geïllustreerd. Adelsgeschiedenis XII. W Books 2013.

Adel en ridderschap in Gelderland is de eerste integrale geschiedenis van de Gelderse adel en ridderschap. Op verzoek van de Ridderschap van Gelderland beschrijven 13 auteurs, onder redactie van Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten en Fred J.W. van Kan, tien eeuwen geschiedenis in een chronologisch-thematische opzet. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk met veel niet eerder gepubliceerde afbeeldingen werd in samenwerking met het Gelders Archief gepubliceerd. Het is een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in adelsgeschiedenis, genealogie en heraldiek.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 39,95

Voorraad