Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

Schroor, M.

Stijve kaft. 80 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Archeologie in Frieslan 3. Uniepers ROB 2000.

Dit boek begint met een overzicht van de eeuwenlange strijd van de Friezen tegen het water, een verhaal dat al zo’n 2500 jaar geleden aanvangt. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. De inpoldering van Bildt was de kroon op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,90

Voorraad