J.Jas (red)

Harde kaft. 144 pp. 2009
Kasteel Waardenburg, schilderachtig gelegen aan een oude arm van de rivier de Waal, kent een geschiedenis van bijna 750 jaar: op 2 augustus 1265 kreeg Rudolf de Cock toestemming om een houten toren te bouwen. In de tweede helft van de dertiende eeuw werd al een stenen veelhoekige ringmuur gebouwd waarmee het kasteel zijn afwijkende grondvorm verkreeg. Waardenburg is een van de weinige veelhoekige kastelen van ons land. De huidige hoefijzervorm ontstond toen in 1574 troepen van Willem van Oranje het kasteel belegerden omdat Catharina van Gelre in de Tachtigjarige Oorlog de zijde van de Spanjaarden koos. De zuidelijke helft van het kasteel werd verwoest en is daarna nooit meer opgebouwd. De intrigerende bouw- en bewoningsgeschiedenis worden in deze publicatie belicht. Het boek gaat ook uitgebreid in op de in 2009 voltooide restauratie van het kasteel, waarbij het ambachtelijke herstelwerk, de diverse betrokken en de bijzondere interieurs en interieurafwerking de revue passeren.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95

Voorraad