Doesburg van J., J.W. de Kort en K.A.H.W. Leenders

Slappe kaft. Geïllustreerd. 76 blz. RAM 186, 2010.

In de periode 2008 vond onderzoek plaats op een locatie in Liempde waar een nu  verdwenen middeleeuwse watermolen werd verwacht. Doel was deze en de daarmee samenhangende fenomenen te traceren, te onderzoeken en te waarderen. Dit in hield verband met een mogelijke bescherming als archeologisch rijksmonument en met plannen om in de omgeving een middeleeuwse watermolen te herbouwen. De werkzaamheden besronde uit een booronderzoek, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. De Antselse watermolen stond echter ofwel niet op de onderzochte plek of is zo rigoureus afgebroken of geërodeerd dat alle sporen in de bodem zijn uitgewist. Uit het booronderzoeken het gravend onderzoek is gebleken dat waarschijnlijk  bij het verleggen van de Grote Waterloop de resten van de molen in het recente verleden volledig zijn vergraven.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00

Voorraad