(Artikelnr: 9789090319100)

Stad en platteland op het zand. Een archeologische biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen 1100-1650

Nico Arts

Hardcover, 480 pp. Rijk geíllustreerd. Onderzoeksbureau Oud Land 2020

Wat was de rol van hertog Hendrik I van Brabant (1165-1235) in de geschiedenis van de onvruchtbare landstreek, genaamd de Kempen? Waarom stichtte hij hier kort na 1203 juist op deze plek de nieuwe stad Eindhoven? Wat voor eigenschappen had deze nieuwe stad? En wat veranderde toen op het platteland rond de stad? Wat voor verschillen bestonden er tussen de burgers in de stad, de boeren op het platteland en de wereldlijk en religieuze elites? En ook: wat voor betekenis heeft de geschiedenis voor de inwoners van het huidige Eindhoven?
In Stad en platteland op het zand zoekt Nico Arts naar antwoorden op deze vragen. Aan de hand van allerlei gegevens wordt een beeld geschetst van de bewoners van de kleine middeleeuwse stad Eindhoven en het omringende platteland. Het landschap en de geschreven geschiedenis vormen daarin een belangrijke rol. Maar het uitgangspunt bestaat uit de resultaten van het archeologisch onderzoek van een lange reeks bodemarchieven.
De auteur was ruim dertig jaar lang (1989-2020) stadsarcheoloog van Eindhoven. Zijn werk werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van honderden vrijwilligers. In dit boek, zijn proefschrift, geeft hij een synthese van de wetenschappelijke resultaten van meer dan honderd opgravingen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 25,00
Aantal: Bestellen

Voorraad