(Artikelnr: 9789057993282)

De Neanderthalervindplaats Esbeek-Diessen, gemeente Hilvarenbeek. RAM 261. Inventariserend veldonderzoek van een grote en rijke vondstspreiding van stenen artefacten.

E. Rensink en J.W. de Kort (red)

Paperback, 74 pp. RAM 261 RCE 2020

De artefacten zijn er gemaakt, gebruikt en achtergelaten door ‘late’ Neanderthalers tussen ca. 60.000 en 40.000 jaar geleden in het Midden-Pleniglaciaal van de laatste ijstijd (het Weichselien). In het rapport wordt ingegaan op de resultaten van booronderzoek en het onderzoek van een proefput en de hiermee verbonden specialistische onderzoeken (campagne 2018). Ondanks de hoge ouderdom (minimaal 40.000 jaar oud) zijn de stenen artefacten verzameld van het oppervlak van akkers. Als mogelijke verklaring hiervoor zijn vier scenario’s opgesteld. Het rapport sluit af met een bespreking en toetsing van de scenario’s op basis van de bevindingen van het onderzoek in 2018. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen