Vroeger aan de Laat. . Opgravingen in 1998, 2008, 2009.

Bitter,P.

Stijve kaft. 222 pp. Rijk geïllustreerd. With summary in English. RAMA 19. Gemeente Alkmaar 2013.

Opgravingsverslag van de opgravingen aan De Laat in Alkmaar in 1998, 2008 en 2009.
 233-237 en 119.
Elke opgraving heeft zijn eigen uitgebreide catalogus.

Met medewerking van:
A. Pavlovic, R. Roedema, D. Duco,

 - De opgraving bij  de nrs 208/210 en 212:
     De oudste bewoning dateert uit de Romeinse Tijd, daarna woonde men hier weer vanaf          ongeveer 900 AD.
     Vanaf de 14de eeuw krijgen de meeste sporen het karakter van achtertuinen.
     Er zijn verscheidene vondstcomplexen va huisraad uit de 16de-18de eeuw.
- De opgraving bij de nrs 233-237:
     De oudste sporen dateren uit de 12de eeuw. Maar uit deze periode zijn maar weinig
     sporen teruggevonden.
     Vanaf de 14de eeuw zijn er huizen van baksteen gebouwd bij de Koorstraat.
- Heel kleine opgraving. De oudste sporen dateren rond het midden van de 14de eeuw.                Mogelijk werd pas in die tijd de Laat als gracht ontwikkeld.Er werd toen een houten huis        gebouwd. Het werd na een brand in steen herbouwd. In een puinkuil is een partij                    pottenbakkersafval gevonden uit het eind van de 16de eeuw.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50
Aantal: Bestellen

Voorraad