(Artikelnr: ISSN 2295-2675)

Prehistorische bewoning langs een zandsteenontginning. Een archeologische opgraving aan de Tritsstraat te Kampenhout

Hazen, P.L.M. (red).

Paperback. 180 pp. Met 2 uitvouwbare kaarten. Geïllustreerd. Rapport 1.
Vlaams Erfgoed Centrum 2013.


Met bijdragen van:
J.A.A. Bos, J.M. Brijker, E. Drenth, P.L.M. Hazen, J. Huizer, L.M. Kootker, M.J.A. Melkert, E. Mertens, C. Moolhuizen, P.T.A. de Rijk.

Het onderzoeksgebied is gelegen op de flank van een dekzandrug. In het Mesolithicum en Neolithicum waren er al mensen aanwezig getuige de vuurstenen werktuigen die gevonden zijn.
De eerste sporen van bewoning dateren uit de Bronstijd (zwervende erven, een crematiegraf en vermoedelijk een depositiekuil).
Uit de Vroege en Midden IJzertijd zijn eveneens huisplattegronden, kuilen en spiekers gevonden.Vermoedelijk is er nog steeds sprake van zwervende erven. Er werden runderen, schapen en / of geiten, varkens en paarden gehouden en emmertarwe, gerst en lijnzaad verbouwd.
Er zijn ook sporen van zandsteenwinning, die zijn hoogtepunt kende in de 15de en 16de eeuw.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50

Voorraad