Excavations at Dorestad 3. Hoogstraat 0, II - IV.

Es van, W.A., W.J.H. Verwers.

Harde kaft, 383 pp. 2 dln. With 277 figures & 22 large folded plans losely inserted in paper portfolio. In English.  Nederlandse Oudheden, 16
Amersfoort, RACM, 2009.


Tussen dit 2e deel in de serie verslagen van onze opgravingen in Dorestad en het 1e (Van Es/Verwers 1980) gaapt een kloof van bijna 30 jaren. Deel 1 behandelde de resultaten van de eerste grote opgraving in het zogenaamde havengebied, de Karolingische Kromme Rijnbedding ten oosten van de Hoogstraat. Na Hoogstraat I zijn nu de andere vier opgravingen in dat gebied aan de beurt: Hoogstraat O, II-IV.
In een derde en laatste deel zal het overgrote deel van de overige opgravingen die tussen 1967 en 1992 op het terrein van Dorestad hebben plaatsgevonden, aan de orde komen.
Het boek dat nu voor u ligt, draagt enigzins verwarrend de titel 'Excavations at Dorestad 3', terwijl het zoals gezegd, het tweede deel is van de drie opgravingsverslagen die van meet af waren voorzien. Nummer 2 van de 'Excavations' is de dissertatie van Prummel uit 1983. De Dorestad-publicaties worden nu afgerond met de nummers 3 en - hopelijk - binnen afzienbare tijd 4.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 34,50 € 25,00

Voorraad