(Artikelnr: 9789057303913)

Noord-Hollandse kerken en kapellen in de middeleeuwen, ca. 720-1200

A.M. Numan

Paperback, 232 pp, rijk geillustreerd. Walburg Pers 2005

In de Middeleeuwen was de kerk van grote invloed op het dagelijks leven. Het Huis van God nam in een nederzetting een prominente plaats in, zowel in religieus opzicht als ook fysiek. Helaas zijn vele van de oudste kerken en kapellen in ons land verloren gegaan, waarmee ook veel informatie hierover verdwenen is. In deze uitgave zijn voor het eerst alle vindbare archeologische, bouwhistorische en historische gegevens over kerken in Noord-Holland uit de periode 700-1200 systematisch bijeengebracht. Veel daarvan is nooit eerder gepubliceerd.

De uitgave Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel zien we hoe het christendom zich wortelde in het huidige Noord-Holland. De eerste kerken waren van hout en nauwelijks hoger dan de boerenhoeven eromheen. In de elfde en twaalfde eeuw begon men te bouwen met tufsteen, waardoor kerken veel hoger konden worden. Hoge kerken en torens wezen de sterveling de weg en gaven de stad of het dorp een eigen gezicht. Wie waren de bouwheren van de kerken? Welke constructievormen hanteerden zij en hoe waren de godshuizen in het toenmalige landschap gesitueerd?

Het tweede deel van dit werk omvat een catalogus waarin alle beschikbare onderzoeksgegevens van wetenschappelijke instellingen of lokale geschiedkundige verenigingen zijn verzameld. Archeologische, bouwkundige en historische omschrijvingen van de kerkjes zijn aangevuld met gegevens over plattegrondvormen, afmetingen, verhoudingen en uiterlijk. Waar mogelijk zijn plattegronden, grondprofielen en details van de bouwwerken afgebeeld.

Recensie (Drs. J. Kleisen)
Een uitgebreid overzicht van wat archeologisch bekend is over de nog bestaande, voor 1200 gebouwde Noord-Hollandse kerken. Hierbij betrekt Numan de bouwhistorische gegevens en de historische bronnen. Het eerste, algemene deel geeft een interessant historisch beeld: hoe die kerken tot stand kwamen, wanneer en door wie het initiatief tot de bouw werd genomen, waarom juist die locatie werd gekozen, wie de patroonheilige aanwees, de gebruikte materialen (achtereenvolgens hout, tufsteen, baksteen). Het geeft een goede indruk van de kerstening van het land der Friezen, die gevestigd waren in de hele kuststreek van Noord-West-Duitsland tot Domburg en langs Oude Rijn en Vecht (met Utrecht, Dorestad en Tiel). Tevens geeft het inzicht in de relatie tussen landschap en bewoning en in de toenmalige zeden. Het tweede deel beschrijft de 59 nog bestaande kerken voorzover ze met zekerheid uit de genoemde periode stammen: situering, geschiedenis, literatuur en zo mogelijk archeologische gegevens. Met veertig kaartjes en foto's. Tweekolommendruk in vrij kleine letter.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00 € 12,50

Voorraad