Verlinde, A.D. en R.S. Hulst

Harde kaft, 206 p, rijk geïllustreerd, Nederlandse Archeologische Rapporten 39 (2010).
Uitgeversprijs: € 37,50.


Over de in archeologisch opzicht relatief slecht onderzochte Veluwe is nu een overzicht van de urnenvelden met veel basisgegevens verschenen. Voor de grafvondsten, meestal aardewerk, is een eenvoudige doch doelmatige kwantitatieve methode toegepast, die leidt tot een Regionaal Aardewerk Diagram (of Tabel). Dit diagram is op kernachtige wijze vergeleken met gegevens uit omliggende gebieden, vooral uit centraal Nederland. Daarbij komt naar voren dat de Veluwe goed aansluit bij de Nederrijnse Grafheuvelcultuur uit zuidelijk Nederland en belangrijke verschillen toont met de Eemscultuur uit noordelijk Nederland. De vrij schaarse metaalvondsten uit de Veluwse graven en depots verdiepen voor de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd het inzicht over de culturele situatie op de Veluwe in vergelijking met die uit de omringende regio’s.

In centraal en zuidelijk Nederland blijken de late urnenvelden en de vondsten daaruit (Vroege IJzertijd) duidelijk in de meerderheid te zijn ten opzichte van de vroege grafvelden. Voor noordelijk Nederland geldt dat juist voor de Late Bronstijd. Dat wijst op een belangrijke demografische omslag. De (mate van) continuïteit tussen de urnenvelden en de daaraan voorafgaande Midden-Bronstijd culturen komt in de synthese uitgebreid aan de orde en leidt tot verrassende inzichten.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 37,50
Aantal: Bestellen

Voorraad