(Artikelnr: 9789057990946 )
Een verkennend methodologisch onderzoek. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 141 (2009).

Spek, T., M.Snoek, L.Theunissen, ea

Slappe kaft, 66p, Geïllustreerd en met afb. op DVD (OMN: 6379 en 8086)

Drenthe telt ongeveer 80 terreinen met sporen van Celtic Fields. de inventarisatie en waardering van deze akkercomplexen brengt tal van problemen met zich mee. Van 2003- 2006 is daarom een verkennend methodologisch onderzoek uitgevoerd ('Waardering Celtic Fields in Drenthe'). Hiervoor werden 11 terreinen met prehistorische raatakkers geselecteerd. Deze werden onderworpen aan een bureauonderzoek, visuele inspectie en een booronderzoek. Hierna werden op twee terreinen (de Kamperesch bij Weerdingen en het Noordsche Veld bij Zeijen) proefsleuven gegraven. Dit alles leidde tot een nieuwe leidraad voor inventarisarie en waardering met als hulpmiddel een concreet stappenplan en heldere waarderingscriteria.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00 € 5,00

Voorraad