De onderkant van de markt. De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie

Kuipers, J.J.B.

Slappe kaft, 111 p, rijk geïllustreerd, Uniepers 2000

De Middelburgse Westmonsterkerk op de Markt dateert waarschijnlijk uit de tiende eeuw. Hij werd in 1575 afgebroken.In 1998 vond er een historisch en archeologisch onderzoek plaats naar de restanten van deze kerk.Dit boek beschrijft de geschiedenis van Middelburg en de kerk vanaf de negende eeuw tot 1578. Daarnaast wordt het interieur van de kerk en het kerkelijk leven in de zestiende eeuw beschreven. Tijdens het archeologisch onderzoek kwamen er enkele beschilderde grafkelders aan het licht. Verder konden er verschillende bouwfases van de kerk worden onderzocht en werd de bebouwing rond de kerk in beeld gebracht.
Middelburg en de archeologie: Robert M. van Dierendonck en Marc H.J.M. Kpcken, Middelburg en de Westmonsterkerk: Peter Henderikx, De geschiedenis van de Westmonsterkerk van de 14de eeuw tot 1575: Anneke van Waarden-koets, Het interieur van de Westmonsterkerk in de 16de eeuw- Een reconstructie: Katie Heyning, Een postume kerk die driemaal opdook- Het archeologisch onderzoek van de Westmonsterkerk: Jan J.B. Kuipers, Sporen van voorspoed en tragiek- Het fysisch-antropologisch onderzoek aan het skeletmateriaal van de Westmonsterkerk: Berry Meijer te Meij, Leven in de schaduw van de Sint-Maartenskerk- Het vondstmateriaal van de Westmonster: Henk Hendrikse, De munten: Bouke Jan van der Veen, Het glaswerk: Jaap F.P. Kottman, De ledervondsten: Olaf Goubitz, Dierlijk botmateriaal: Lisette de Vries.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 11,50
Aantal: Bestellen

Voorraad