(Artikelnr: ISBN: 9789057991059)

Het schip uit de Romeinse tijd De Meern 4 nabij de boerderij de Balije, Leidsche Rijn, gemeente Utrecht.

Groot de T. en J.-M.A.W. Morel (red).

Slappe kaft, 173 p,  With 50 text-figures (15 coloured), Rapportage Archeologische Monumentenzorg 147 (2007) Uitgeversprijs: € 19,90.

Het schip uit de Romeinse tijd De Meern 4 nabij boerderij de Balije, Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. Waardestellend onderzoek naar de kwaliteit van het schip en het conserverend vermogen van het bodemmilieu.J.-M.A. Morel: Inleiding, Context, J.-M. Morel en D.J.Huisman: Aspecten van het onderzoek, J.-M. A.W. Morel: De eerste waarnemingen van 2003, J.-M. A.W. Morel: Het waardenstellend onderzoek van 2005, J.-M.A.W. Morel en F. Dallmeyer: Constructie, J.-M.A.W. Morel: Het schip De Meern 4, de missing link tussen Rome en Zwammerdam, E. Jansma: Datering, herkomst en bouwvolgorde van De Meern 4, K. Linthout, Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (IGBA), Vrije Universiteit, Amsterdam: Petrografie en geochemie van basaltblokken uit De Meern4, D.J.Huisman: Fysieke kwaliteit, A. Smit, Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (IGBA), Vrije Universiteit, Amsterdam en R.M. van Heeringen: Het conserverend vermogen van het bodemmilieu, J.-M. A.W. Morel: Beantwoording onderzoekswaarden, J.-M. A.W. Morel: Waardering en selectieadvies van De Meern 4, J.-M. A.W. Morel: Glossarium van scheepstermen.
Het onderzoeksverslag over 'de Meern 4' kent opmerkelijke zaken. Dit schip dat eind juni 2003 door Utrechtse archeologen werd aangetroffen in de voormalige zijtak van de Oude Rijn is op het oog een eenvoudig vrachtschip. Het is met zo'n 27 bij 4 meter groter dan 'de Meern 4'. Mogelijk vervoerde het op zijn laatste reis basaltblokken.
Onderzoek door de RACM maakte duidelijk dat het vaartuig rond 100 na Chr. van Nederlands eiken vervaardigd werd. Daarmee is het de oudste Romeinse platbodem in Nederland. Maar wat het schip met name bijzonder maakt, is de constructie. Die is deels 'Rijnlands', maar de planken worden bijeen gehouden met een zogenaamde 'veer en deuvel'-verbinding. Die methode is van oudsher Mediterraans. Latere Romeinse schepen - zoals die bij Zwammerdam gevonden werden - zijn geheel van het Rijnlandse type. 'De Meern 4' vertegenwoordigt dus een 'overgangstype'.
Mede door de unieke constructie is de waarde van het schip zo groot, dat het ter plekke bewaard blijft. Dit is geheel in overeenstemming met de (nieuwe) wet op de archeologische monumentenzorg die op 1 september jl. van kracht werd. Deze wet schrijft als uitvloeisel van het Europese Verdrag van Malta onder meer voor, dat archeologisch erfgoed zo veel mogelijk op de vindplaats (in situ) bewaard blijft. Het onderzoeksrapport beschrijft uitvoerig hoe dit kan in een omgeving als Leidsche Rijn, waar bouw- en andere werkzaamheden van invloed zijn op de conserverende werking die uitgaat van de natuurlijke omgeving van het schip 'De Meern 4'.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,50

Voorraad