Toegang tot de tufstenen kerk. Nieuwer ter Aa 2: opgraving, variant archeologische begeleiding. BAAC rapport A-18,0186

I. Cleijne en C. vabn der Linde

Paperback, 108 pp. 2020.

In de gemeente Stichtse Vecht moest het verder verzakken van de toren van de 15de-eeuwse bakstenen kerk tegengegaan worden door stabilisatie onder de grond. Dit resulteerde in een onderzoek waarbij naast begraving ook de resten van een tufstenen muur en ingang tevoorschijn zijn gekomen. Eerder, in de jaren vijftig, is bij een restauratie slordig omgesprongen met tufstenen muurwerk van de apsis en deel van het schip. Het gaat dan om een van de vroege tufstenen kerken in het bisdom Utrecht, waarvoor -bij gebrek aan goed dateerbaar vondstmateriaal-  alleen maar een historische datering van 1138. Door deze opgraving kon de omvang van de tufstenen kerk worden vastgesteld. Het wachten is nu op een overzicht van tufstenen kerken uit het Stichtse.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad