Graaf- en modderwerk. Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam 

Jayasena, R. 

Paperback, 304 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Matrijs 2020 

Amsterdam, gebouwd op modder. De groei van de oudste nederzetting tot wat Amsterdam nu is, is eeuwenlang alleen maar mogelijk geweest door ophoging. Modder. Veel van die ophoging is afkomstig van stadsafval dat bij grote uitbreidingen in handen was van de stedelijke overheid. In korte tijd konden zo forse uitbreidingen tot stand gebracht worden. Die uitbreidingen zijn deels historisch gedocumenteerd. Het vondstmateriaal is vaak in een kort tijdsbestek te dateren. Zo gaan de uitbreidingen en de materiële cultuur hand in hand.

Probleem bij de ophogingen is dat land gewonnen werd op water. Dat werd dus gedempt. Daarnaast bestaat de ondergrond van Amsterdam uit veen, dat door het gewicht van de ophogingen daalt. Het was dan ook zaak altijd een balans te vinden tussen verzuipen en de juiste hoeveelheid ophoging.
Ranjith schetst de geschiedenis van Amsterdam aan de hand van de ophogingen. De ruimtelijke ontwikkeling met zijn bouwprojecten en aanleg van infrastructuur werd bepaald door economische druk. Het gepresenteerde kaartmateriaal geeft een heel goede indruk van die ontwikkeling door de eeuwen heen.

De materiële cultuur komt uitgebreid aan bod. Afgerekend wordt met de enkele decennia geleden te vroege dateringen van de oudste keramiek in Amsterdam. Naast het Deventersysteem met zijn (MAE) minimum aantal exemplaren methode gebruikt Ranjith ook de (EVE) Estimated Vessel Equivalent methode voor de ophogingslagen. Dit gebeurt op uitgebreide wijze; de methoden worden naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken.
Een goed boek. Heb je dit gelezen dan weet je dat je er als archeoloog niet meer onder uit komt om de ophogingslagen in je eigen stad met andere ogen te bekijken.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95 € 19,95
Aantal: Bestellen

Voorraad