Terug in de tijd. Een opgraving in het historische centrum van Zaltbommel. ADC rapport 4999 

A. van Benthem (red) 

Paperback, 282 pp. Geïllustreerd. ADC ArcheoProjecten 2020  

In de Agnietentuin van het voormalige gelijknamige klooster heeft al verschillende keren een opgraving plaats gevonden. Hierbij zijn restanten gevonden uit de Romeinse Tijd (grafveld), Er zijn sporen aangetroffen van een zestal grafheuvels. De greppels waren bewaard gebleven, de binnenstructuur niet.

Ook zijn er vondsten uit zowel de Merovingische als de Karolingische tijd tevoorschijn gekomen. Uit de Volle Middeleeuwen dateren bijvoorbeeld een houtskoolmeiler en waterput. De bakstenen gebouwen dateren uit de 14de eeuw. De Agnieten bezetten het gebied in het midden van de 15de eeuw. De tuinmuren rondom het klooster zijn het langs bwaard gebleven. Uit deze periode zijn eveneens vondsten bewaard gebleven, die onder andere afkomstig zijn uit een grote beerkelder.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 45,00

Voorraad