Groningen Archaeological Studies 3  2006.

A. Nieuwhof. bijdragen W Prummel, PC Vos

Softcover illustraties Zwart / wit &kleur 81 pagina.

Wierum is één van de meest zuidelijk gelegen wierden in het Reitdiepgebied. Een groot deel vandeze wierde werd afgegraven in het begin van de 20e eeuw, waarbij minder dan een kwart van de oorspronkelijke wierde bewaard bleef. Het afgegraven deel is laag en drassig en in gebruik als weiland. De overgang tussen afgegraven en intacte delen van de wierde is tamelijk abrupt: de laaggelegen weilanden worden begrensd door steile hellingen. Deze zogenaamde steilkanten vormen dwarsdoorsneden door de wierde, en daarmee ook door de tijd. Eén van de steilkanten in Wierum werd in september 2004 archeologisch onderzocht door een team van archeologen en studenten van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd kan het bestaande beeld van de bewoningsgeschiedenis van de wierde worden aangevuld. In dit opgravingsverslag worden de opgraving en het daaropvolgende onderzoek van het vondstmateriaal beschreven. Het onderzoek leverde met name interessante nieuwe gegevens op over het landschap tijdens de verschillende fasen van bewoning. Ook het onderzoek van het botmateriaal bracht enkele merkwaardige zaken aan het licht.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,50 € 7,50
Aantal: Bestellen

Voorraad