Archeobotanica uit ’s-Hertogenbosch
Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en economische ontwikkelingen. Groningen Archaeological Studies 6, 

Haaster van, H. 

Softcover. 162 pp. Illustrated. Barkhuis 2008 . 

Veel informatie over de voedingseconomie en de milieuomstandigheden in en rond de steden van de stedelijke geschiedenis ligt in de vorm van oude plantenresten opgeslagen in het botanische deel van het stedelijke bodemarchief. Archeobotanisch onderzoek kan daardoor een belangrijke aanvulling leveren op de bestaande beeldvorming van de ontwikkeling van de Nederlandse steden, zoals geboden door het reguliere archeologische en historische onderzoek.

In dit boek worden de resultaten beschreven van het botanisch onderzoek aan vele tientallen grondmonsters uit afvalkuilen, beerputten en verbrande voedselvoorraden die bij archeologisch onderzoek in ‘s-Hertogenbosch zijn verzameld. Het onderzoek aan deze vaak sterk vergane plantenresten heeft een schat aan gegevens opgeleverd over de voedingsgewoonten in ‘s-Hertogenbosch van de 13e -17e eeuw.

Door stuifmeelonderzoek aan veenlagen die in de ondergrond van de stad werden gevonden is bovendien een fraai beeld verkregen van de vroegere milieuomstandigheden en agrarische ontwikkelingen rond de stad. De resultaten van het onderzoek worden toegankelijk gemaakt door een gedetailleerde index van onder meer alle in de tekst genoemde planten.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,15 € 12,50
Aantal: Bestellen

Voorraad