(Artikelnr: ISSN 1873-9350 A-15.014)

Mesolitisch verblijf en maretakspitsen aan de Staringlaan te Soest 
De opgraving van een mesolitische 'persistent place'

Woltinge, I., M. Opbroek, L.A. tebbens, I. Devriendt, E. Drenth  

2 delen. Harde kaft. 748 pp. Rijk geïllustreerd. BAAC Rapport A-15.0124. BAAC 2019 

Na booronderzoek zijn vondstclusters geselecteerd voor een opgraving aan de hand van zeefvakken. Bij het zeefonderzoek zijn vuursteen, natuursteen, verkoolde hazelnootdoppen, en houtskool gevonden. Verder kwamen er diverse grondsporen aan het licht, met name kuilen, haardkuilen, en paalgaten. 

Van grote betekenis voor Nederland en zelfs de internationale gemeenschap was de ontdekking van een midden-mesolitische hutkom, ofwel een woonsctructuur. Deze moet omstraaks7100 voor Christus worden gedateerd. De hutkom was gebouwd met behulp van dieper ingegraven palen. naast tijdelijke tenten werd er dus ook gewoond in steviger gebouwde verblijven, zoals ook op de locatie Kampen Reevediep.
Met behulp van archeobotanisch en lanschappelijk onderzoek blijkt dat al vanaf 6400 voor Christus het gebied te nat werd voor een langdurig verblijf.

Er was een grote variatie aan vuurstenen werktuigen. Het vuursteen werd in de buurt geraapt.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 85,00
Aantal: Bestellen

Voorraad