Het gevaarlijkste baantje in Nederland
Archeologische opgraving op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne (1910-2003), met daarin de resten van het fort Sint-Michiel (1641-1872) en een Duits mijnwerkerskamp 

Warmerdam, M. 

Paperback. 266 pp. Geïllustreerd. BAAC rapport A-17.0170 BAAC 2019 

Uit de tijd van voor het fort zijn nauwelijks sporen aangetroffen op. Uit de periode waarin het fort in gebruik was zijn er wel veel sporen. Het gaat om delen van de buitenmuur, poterne, drie barakken, de centrale waterput en mortierbomkraters. De barakken zijn nagenoeg hetzelfde en aangelegd omstreeks 1641 door de Spaanse troepen.

De eerste grote verbouwing vindt plaats omstreeks het begin van de achttiende eeuw nadat de Staatse troepen het fort in handen krijgen. het fort komt eind achttiende eeuw in Franse handen. Dan wordt alle oorspronkelijke bebouwing afgebroken inclusief de waterput.
Uit de periode na het verdwijnen van het fort, ten tijde van de kazerne, zijn ook opvallende sporen en vondsten aanwezig. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 32,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad