(Artikelnr: 9789460645143)

Aan de rand van de stad: Arnhem Bartok. Een archeologische begeleiding en opgraving. ADC Monografie 27 

H. van Engeldorp Gastelaars (red) 

Paperback, 396 pp. geïllustreerd. ADC ArcheoProjecten 2019 

Het plangebied van 1600 vierkante meter is vlakdekkend opgegraven in 2016. 
Uit de eerste fase (900-1275) zijn met vlechtwerk en paaltjes beschoeide sloten aangetroffen.
In fase 2 zijn de sloten gedicht en ophogingslagen aangebracht. Centraal in het het plangebied wordt de Jansbeek uitgegraven. Rond 1300 wordt de stadsmuur gebouwd. Er zijn geen resten van de (houten) huizen aangetroffen, wel afvalputten en afvalkuilen.
Uit fase 3, 1400-1700 zijn de meeste sporen en vondsten gevonden, waaronder sporen van huizen (vanaf rond 1400). Mogelijk zijn de ambachten van leerlooien en bierbrouwen op deze locatie uitgeoefend. De voorwerpen uit de afvalkuilen zijn niet van verhoogde sociale status. Na 1550 komen ook muurhuisjes voor.
Uit fase 4 (1700 - 1950) zijn geen afvalcontexten aangetroffen.
Fase 5 is de periode na de Tweede Wereldoorlog. De voorgaande bebouwing is afgebroken.

Alle (herkenbare) vondsten zijn geanalyseerd in hun context. 
Met uitgebreide beschrijving van allerlei vondsten van allerlei materiaal.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 59,50
Aantal: Bestellen

Voorraad